טבלת תעריפי הועדה

מדד אחרון:
246.2204
טבלת תעריפי הועדה
סוג סוג שרות מספר סעיף תאור יחידה מחיר בסיס תעריף נוכחי
אגרת בניה אגרה 1.00.018 אגרת פטור 0.00 0.00
אגרת בניה אגרה 1.00.080 אגרת מינימום בקשה 324.67 324.67
אגרת בניה אגרה 1.00.110 בניה חדשה או תוספת בניה מ"ר 35.06 35.06
אגרת בניה אגרה 1.00.111 כללי מ"ר 1.01 1.01
אגרת בניה אגרה 1.00.120 שימוש חורג עד 2000 מ"ר מ"ר 35.17 35.17
אגרת בניה אגרה 1.00.130 שימוש חורג מעל 2000 מ"ר (לכל מ"ר נוסף) מ"ר 1.30 1.30
אגרת בניה אגרה 1.00.200 מבנים חקלאיים מ"ר 1.20 1.20
אגרת בניה אגרה 1.00.210 חממות ובתי רשת (עד 100 מ"ר) מ"ר 1.20 1.20
אגרת בניה אגרה 1.00.211 חממות ובתי רשת (מעל 100 מ"ר) מ"ר 0.60 0.60
אגרת בניה אגרה 1.00.300 עבודות בניה ופיתוח בלא הקמת בנין מ"ר 1.30 1.30
אגרת בניה אגרה 1.00.400 מיתקנים הנדסיים מ"ק 3.90 3.90
אגרת בניה אגרה 1.00.401 מאגרי מים וביוב מ"ק 0.13 0.13
אגרת בניה אגרה 1.00.410 נמלים ותעשיה כבדה מקונסטרוקציות מ"ק 1.30 1.30
אגרת בניה אגרה 1.00.411 לוחות קולטי שמש בתחנת כח סולארית מ"ר 1.27 1.27
אגרת בניה אגרה 1.00.412 לוחות קולטי שמש בתחנת כח סולארית לכל מ"ר מעל 10,000 מ"ר 0.11 0.11
אגרת בניה אגרה 1.00.500 עבודות כרייה וחציבה מ"ק 1.30 1.30
אגרת בניה אגרה 1.00.510 עבודות להכשרת אתרים להטמנה וטיפול בפסולת יבשה מ"ק 0.12 0.12
אגרת בניה אגרה 1.00.600 התקנת כבלים צנרת ותעלות מ"א 1.30 1.30
אגרת בניה אגרה 1.00.700 הקמת גדר מ"א 1.30 1.30
אגרת בניה אגרה 1.00.701 הקמת גדר ביטחון, חקלאות מ"א 0.00 0.00
אגרת בניה אגרה 1.00.800 כל עבודה הטעונה היתר בקשה 324.67 324.67
אגרת בניה אגרה 1.00.801 עבודה מצומצמת בקשה 64.93 64.93
אגרת בניה אגרה 1.00.900 מבנים הפטורים מאגרה בקשה 0.00 0.00
אגרת בניה אגרה 1.00.950 קיזוז/זיכוי 0.00 0.00
אגרת בניה אגרה 1.100.10 אגרת עבירות בניה סקר מ"ר 34.94 34.94
אגרות שונות אגרות שונות 1.00.902 קבלת מידע בהתאם לחוק חופש המידע בקשה 105.49 105.49
אגרות שונות אגרת מידע/זכויות 4 ** אגרות מידע ** חלקה 0.00 0.00
אגרות שונות אגרת מידע/זכויות 4.1.1 מידע לחלקה בודדת חלקה 208.00 208.00
אגרות שונות אגרת מידע/זכויות 4.1.2 מידע לשתי חלקות ראשונות בשטח קרקע רצוף חלקה 333.00 333.00
אגרות שונות אגרת מידע/זכויות 4.1.3 מידע לכל חלקה נוספת בשטח קרקע רצוף חלקה 104.00 104.00
אגרות שונות אגרות שונות 6.00.0 אגרות שונות 0.00 0.00
אגרות שונות אגרות שונות 6.00.1 אגרת פתיחת תיק 65.00 65.00
אגרות שונות אגרות שונות 6.00.2 הוצאות תכנון ומדידות 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל מים 2.0.00 === היטל חיבור מים == 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל מים 2.5.01 היטל מים - מגורים, בתי עסק וחנויות - קרקע עד 1000 מ"ר מ"ר 8.64 8.64
היטלי פיתוח היטל מים 2.5.03 היטל מים - מגורים, בתי עסק וחנויות - בניין, לכל מ"ר בנוי מ"ר 43.73 43.73
היטלי פיתוח היטל ביוב 3.0.00 === היטל ביוב === 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל ביוב 3.0.10 היטל ביוב לכל מ"ר קרקע מ"ר 3.05 3.05
היטלי פיתוח היטל ביוב 3.0.11 היטל ביוב לכל מ"ר בניין מ"ר 57.60 57.60
היטלי פיתוח היטל ביוב 3.0.20 העתקת חיבור ביוב, כולל התקנת שוחה וחיבור קו בקוטר עד 160 מ"מ או התחברות לשוחה קיימת במרחק עד 10 מ' יח' 10,373.62 10,373.62
היטלי פיתוח היטל ביוב 3.0.21 העתקת חיבור ביוב, תוספת לכל מ"א מ"א 484.10 484.10
היטלי פיתוח היטל ביוב 3.0.22 העתקת חיבור ביוב, בכל שינוי הכרוך בחציית כביש יח' 9,220.99 9,220.99
היטלי פיתוח היטל ביוב 3.0.23 היטל ביוב - בניה שאינה בנויה בצפיפות נמוכה לכל מ"ר בנוי יח' 51.43 51.43
היטלי פיתוח היטל ביוב 3.0.24 היטל ביוב - בניה בצפיפות נמוכה לכל מ"ר בנוי יח' 69.43 69.43
היטלי פיתוח היטל ביוב 3.0.25 העתקת חיבור ביוב נוסף, כולל התקנת שוחה וחיבור קו בקוטר עד 160 מ"מ או התחברות לשוחה במרחק עד 10 מ' יח' 10,829.00 10,829.00
היטלי פיתוח היטל ביוב 3.0.26 העתקת חיבור ביוב חדש, תוספת לכל מ"א מ"א 505.34 505.34
היטלי פיתוח היטל ביוב 3.0.27 העתקת חיבור ביוב, בכל שינוי הכרוך בחציית כביש יח' 9,625.77 9,625.77
היטלי פיתוח דמי השתתפות בסלילת מדרכות 5.0.00 === דמי השתתפות מדרכה == 0.00 0.00
היטלי פיתוח דמי השתתפות בסלילת מדרכות 5.0.02 דמי השתתפות מדרכה לכל מ"א מטר 0.00 0.00
היטלי פיתוח דמי השתתפות בסלילת מדרכות 5.0.03 דמי השתתפות מדרכה לכל מ"א מטר 0.00 0.00
היטלי פיתוח דמי השתתפות בסלילת מדרכות 5.0.04 דמי השתתפות מדרכה לכל מ"ר מ"ר 0.00 0.00
היטלי פיתוח דמי השתתפות בסלילת מדרכות 5.0.05 דמי השתתפות מדרכה לכל מ"ר (1) מ"ר 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל מדרכה 5.5.02 היטל מדרכה לכל מ"ר מגרש מ"ר 25.29 25.29
היטלי פיתוח היטל מדרכה 5.5.04 היטל מדרכה לכל מ"ר משטח הבניין מ"ר 50.56 50.56
היטלי פיתוח היטל מדרכה 5.5.06 היטל מדרכה לכל מ"ר מגרש (1) מ"ר 25.29 25.29
היטלי פיתוח היטל מדרכה 5.5.08 היטל מדרכה לכל מ"ר משטח הבניין (1) מ"ר 50.56 50.56
היטלי פיתוח היטל כביש 6.0.00 === היטל כביש בסיס 1991 === 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל כביש 6.0.02 היטל כביש לכל מ"ר מגרש מ"ר 9.90 28.50
היטלי פיתוח היטל כביש 6.0.04 היטל כביש לכל מ"ר בניה מ"ר 19.80 56.99
היטלי פיתוח היטל כביש 6.0.06 היטל כביש לכל מ"ר מגרש(1) מ"ר 9.90 28.50
היטלי פיתוח היטל כביש 6.0.08 היטל כביש לכל מ"ר בניה (1) מ"ר 19.80 56.99
היטלי פיתוח היטל כביש 6.1.02 היטל כביש לכל מ"ר מגרש מ"ר 51.48 51.48
היטלי פיתוח היטל כביש 6.1.04 היטל כביש לכל מ"ר בניה מ"ר 102.95 102.95
היטלי פיתוח היטל כביש 6.1.06 היטל כביש לכל מ"ר מגרש(1) מ"ר 51.48 51.48
היטלי פיתוח היטל כביש 6.1.08 היטל כביש לכל מ"ר בניה (1) מ"ר 102.95 102.95
היטלי פיתוח היטל ביוב (נכסים) 8.0.10 היטל ביוב לכל מ"ר קרקע מ"ר 3.05 3.05
היטלי פיתוח היטל ביוב (נכסים) 8.0.11 היטל ביוב לכל מ"ר בניין מ"ר 69.43 69.43
היטלי פיתוח היטל כביש (נכסים) 9.0.02 היטל כביש לכל מ"ר מגרש מ"ר 9.90 28.50
היטלי פיתוח היטל כביש (נכסים) 9.0.04 היטל כביש לכל מ"ר בניה מ"ר 19.80 56.99
היטלי פיתוח היטל כביש (נכסים) 9.0.06 היטל כביש לכל מ"ר מגרש(1) מ"ר 9.90 28.50
היטלי פיתוח היטל כביש (נכסים) 9.0.08 היטל כביש לכל מ"ר בניה (1) מ"ר 19.80 56.99
היטלי פיתוח היטל כביש (נכסים) 9.1.02 היטל כביש לכל מ"ר מגרש מ"ר 51.48 51.48
היטלי פיתוח היטל כביש (נכסים) 9.1.04 היטל כביש לכל מ"ר בניה מ"ר 102.95 102.95
היטלי פיתוח היטל כביש (נכסים) 9.1.06 היטל כביש לכל מ"ר מגרש (1) מ"ר 51.48 51.48
היטלי פיתוח היטל כביש (נכסים) 9.1.08 היטל כביש לכל מ"ר בניה (1) מ"ר 102.95 102.95
היטלי פיתוח היטל מדרכה (נכסים) 9.5.02 היטל מדרכה לכל מ"ר מגרש מ"ר 25.29 25.29
היטלי פיתוח היטל מדרכה (נכסים) 9.5.04 היטל מדרכה לכל מ"ר משטח הבניין מ"ר 50.56 50.56
היטלי פיתוח היטל מדרכה (נכסים) 9.5.06 היטל מדרכה לכל מ"ר מגרש (1) מ"ר 25.29 25.29
היטלי פיתוח היטל מדרכה (נכסים) 9.5.08 היטל מדרכה לכל מ"ר משטח הבניין (1) מ"ר 50.56 50.56