עדכונים

 • הודעות

  ביום שלישי התאריך 09.03.2023 - ל"ג בעומר לא תתקיים קבלת קהל במשרדי הוועדה.

   

  כתובתנו החדשה החל מתאריך 11/06/2021 - מרכז מסחרי תבורי בקומה הראשונה.

   

 • הטמעת הנחיות בתהליכי הרישוי בהתאם לתיקון 101 לחוק

   

  תהליך בקשה למידע להיתר

  החל מיום 3.4.2016, נכנס הליך המידע לתוקף באופן מלא ומחייב לרבות שימוש במערכת "רישוי זמין"  של מנהל התכנון.
  לפיכך כל בקשה למידע שתוגש ממועד זה ואילך מחויבת בהגשה בדרך מקוונת באמצעות מערכת רישוי זמין.


  תהליך בקשה להיתר

  החל מיום 3.4.2016, יש להגיש בקשה להיתר בדרך מקוונת, לבקשות שניתן לגביהן מידע לאחר 3.4.2016.
  למידע נוסף ניתן לפנות בקישור המצ"ב ולהנחיות באתר האינטרנט שער המידע לרישוי ובניה 

   

מידע כללי

תכנית כוללנית 353-0138586

להלן מסמכי התכנית:
הוראות תכנית מתאר כוללנית
הוראות תכנית
תשריט מצב מוצע

 

תמונה של השוק הישן

חדשות

 • ביום שלישי התאריך 09.03.2023 - ל"ג בעומר לא תתקיים קבלת קהל במשרדי הוועדה.

 • קבלת קהל הודעה חשובה

   

  ביום שלישי התאריך 09.03.2023 - ל"ג בעומר לא תתקיים קבלת קהל במשרדי הוועדה.

 • עברנו למישכננו החדש

  רחוב הגלעד 3 מתחם תבורי קומה 1

 • הודעה חשובה

  ביום שלישי התאריך 09.03.2023 - ל"ג בעומר לא תתקיים קבלת קהל במשרדי הוועדה.

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי אגף ההנדסה בלבד.