הנחיות לפטור מהיתר

תושבים יקרים,
מליאת הכנסת אישרה את תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, השינויים המרכזיים בחוק הם:

  • הגדלת הסמכויות לוועדות המקומיות
  • הגברת השקיפות של עבודת מוסדות התכנון
  • פטור מהיתר ו/או תכנית
  • רישוי מקוון ומכוני בקרה

מידע לגבי תיקון 101 ניתן למצוא באתר משרד הפנים

פטור מהיתר בניה

  • חוק התכנון והבניה
  • הנחיות מרחביות שיינתנו ע"י הועדה המקומית
  • חובת הגשת דיווח ותצהירים לוועדה המקומית

 מצ"ב קישור לתקנות הפטור מהיתר
מצ"ב קישור לפרסום קובץ התקנון התכנון והבניה
הגשת הדיווח תבוצע באמצעות טופס מקוון באתר משרד הפנים  או באמצעות טופס דיווח על עבודה הפטורה מהיתר.
ניתן לשלוח את הטופס חתום וסרוק לכתובת מייל: ptor@pardes-hanna-karkur.muni.il

הנחיות פטור מתכנית ומהיתר למיגונית