הוראת שעה תקנות רישוי

הוראות השעה תקנות רישוי
במקרה של תקלה במערכת רישוי זמין המונעת הגשת בקשה להיתר, מסמך או צרופה אחרת הקשורה לבקשה - ניתן יהיה להגיש אותה בדרך מקוונת אחרת (למשל בדוא"ל) שלא דרך מערכת רישוי זמין
ניתן להגיש את הבקשה למייל m.pnina@pardes-hanna-karkur.muni.il