אמנת שירות

הועדה המקומית לתכנון ובניה פרדס חנה כרכור קמה במטרה לשפר ולייעל את השירות הניתן בתחום התכנון והבניה ברחבי הישוב. נאמנים למטרה זו יפעל צוות הועדה בדגש על שיפור השירות, הקפדה על שירות יעיל ואדיב תוך ניצול הידע המקצועי עמ"נ להגיש למקבלי השירות, הפתרון המיטבי והמהיר לבקשותיהם, בכפוף להקפדה על הוראות החוק ומתוך התחשבות בדרכים הציבוריים והפרטיים האחרים.

עקרונות האמנה

  • צוות העובדים יעשה כל מאמץ להעניק שירות מהיר, אדיב, יעיל ומקצועי.
  • הועדה תעביר ללקוחותיה ולציבור הרחב מידע מקיף וברור לגבי מגוון פעולותיה, סוגי השירותים הניתנים ויעדי התכנון הסטטוטורי באופן שווה

הועדה מתחייבת

  • טיפול בבקשות וגיבוש החלטות עפ"י חוק התכנון והבניה, תקנותיו ונוהלי העבודה בוועדה.
  • לפעול בשקיפות.
  • לקדם וליישם תהליכי התייעלות, התחדשות ושיפור השירות עפ"י הצרכים המתהווים ותיקוני החקיקה.
  • לקדם ולעדכן התכנון הסטטוטורי במטרה ליצור נדבך תכנוני הצופה פני העתיד והרחבת הזמינות תכנונית לצרכי האוכלוסיה ולרווחתה.
  • לטפח צוות עובדים מיומן ומקצועי השואף למצוינות.